องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
กองช่าง

 
นายจรูญโรจน์ บุตรตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
-ว่าง-   ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ คำงอก
วิศวกรโยธาชำนาญการ   นายช่างโยธาชำนาญงาน
     
-ว่าง-   -ว่าง-
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน   นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน
     
นายชิดพล เงินโสม นายเฉลิมพล ไชยสุนทร นายนัทธพงศ์ ขอดทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา
     
นางสาวสุจิตรา จุโด   นายศุภชัย อาชญาทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   พนักงานขับรถยนต์