องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
กองช่าง


 
นายจรูญโรจน์ บุตรตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
-ว่าง-   -ว่าง-
วิศวกรโยธาชำนาญการ   นายช่างโยธาชำนาญงาน
     
-ว่าง-
นายสราวุฒิ ไกยราช
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน
 
 
 
 นายทินภัทร  บุญสาลีพิทักษ์ นายเฉลิมพล ไชยสุนทร นายชิดพล เงินโสม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
   
นายนัทธพงศ์ ขอดทอง  นางสาวสุจิตรา จุโด   นายวีระกิตติ์  เต็งเก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์
     

 นายวิสิษฐ์  เงินโสม

 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา