องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
หนังสือราชการ/คำสั่งประกาศ อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การให้ความช่วยเหลือประชาชนของอค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี กรณีอัคคีภัย [ 17 พ.ย. 2564 ]5
2 ประกาศมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 พ.ย. 2564 ]6
3 ประกาศมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 พ.ย. 2564 ]6
4 ประกาศรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 พ.ย. 2564 ]6
5 ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 พ.ย. 2564 ]5
6 ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 พ.ย. 2564 ]4
7 ประกาศรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 พ.ย. 2564 ]4
8 ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]12
9 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 6 ต.ค. 2564 ]24
10 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 6 ต.ค. 2564 ]20
 
หน้า 1|2