องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
หนังสือราชการ/คำสั่งประกาศ อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 17 ก.พ. 2566 ]8
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 6 ก.พ. 2566 ]8
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 6 ก.พ. 2566 ]9
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 6 ก.พ. 2566 ]9
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติมกรณีที่ดินตามมาตรา 10) ประจำปี 2566 [ 7 พ.ย. 2565 ]43
6 คำสั่งมาตรการประหยัดพลังงาน [ 5 ส.ค. 2565 ]68
7 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.65 [ 30 มิ.ย. 2565 ]73
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 19 พ.ค. 2565 ]101
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 มี.ค. 2565 ]152
10 ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 10 มี.ค. 2565 ]151
 
หน้า 1|2|3|4|5