องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
หนังสือราชการ/คำสั่งประกาศ อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 มี.ค. 2565 ]40
2 ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 10 มี.ค. 2565 ]41
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือก เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีพาวะพึ่งพิง" [ 2 มี.ค. 2565 ]48
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 1 มี.ค. 2565 ]41
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 1 มี.ค. 2565 ]42
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง เจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ใสสะอาด" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 14 ก.พ. 2565 ]70
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 4 ก.พ. 2565 ]69
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 4 ก.พ. 2565 ]66
9 คำสั่งอำเภอกบินทร์บุรี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 4 ก.พ. 2565 ]66
10 คำสั่งอำเภอกบินทร์บุรี เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 4 ก.พ. 2565 ]64
 
หน้า 1|2|3|4