องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
ที่ทำการ อบต.
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

100  หมู่ 6 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  25110

โทรศัพท์  037-210743  โทรสาร 037-210-742

E- mail : saraban@yanree.go.th

WebSite :  WWW.YANREE.GO.TH