องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
  12 พ.ค.65 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 9]
 
  10 พ.ค. 65 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำ พ.ศ.2565[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 9]
 
  6 พ.ค.65 การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 2565[วันที่ 2022-05-06][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-04-11][ผู้อ่าน 39]
 
  วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8[วันที่ 2022-04-08][ผู้อ่าน 25]
 
  วันที่ 4-5 เมษายน 2565 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) ถนนสายตรอกปลาไหล - สำนักสงฆ์วัดป่า สาขาทุ่งแฝก[วันที่ 2022-04-05][ผู้อ่าน 27]
 
  วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2565 พ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)[วันที่ 2022-04-03][ผู้อ่าน 25]
 
  วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) หมู่ที่ 5[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 34]
 
   31 มีนาคม 2565 ประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 32]
 
  วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 พ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 29]
 
  วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 พ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 30]
 
  ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 31]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7