องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
  โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 3]
 
  เหตุพายุฤดูร้อน ฝนตกและมีพายุลมแรงพัดต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนประชาชนเสียหาย ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 8]
 
  คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกทางสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 2]
 
  "โครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน" กิจกรรมดำเนินการเชิงรุกและใช้กลยุทธ์ "เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการต่อเนื่อง)[วันที่ 2023-09-21][ผู้อ่าน 7]
 
  ประชุมคณะกรรมการและผู้ใช้น้ำเพื่อแก้ไขผลกระทบจากการ ปิด-เปิด ประตูระบายน้ำคลองเจ้าแรง หมู่ที่ 6 ,3[วันที่ 2023-09-20][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 8]
 
  วันที่ 11 กันยายน 2566 ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 21]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 41]
 
  ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 40]
 
  ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2566[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 43]
 
  ตรวจสอบการระวังชี้แนวเขตที่ดิน หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 32]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 32]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24