องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) หมู่ที่ 1


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายทองหลาง พิลาโท นายก อบต.ย่านรี ได้มอบหมายให้ช่างไฟฟ้า กองช่าง ทำการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) หมู่ที่ 1

 

 

 

 

 

 

2022-07-05
2022-07-04
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-21
2022-06-19
2022-06-18
2022-06-18