องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ซ่อมระบบเสียงตามสาย


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายทองหลาง พิลาโท นายก อบต.ย่านรี ได้มอบหมายให้ช่างไฟฟ้ากองช่าง ทำการซ่อมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 9 และเก็บสายไฟที่หย่อนยานขาดความเป็นระเบียบไม่น่าดู ทั้งอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชน ที่สามแยกบ้านคลองม่วง หมู่ที่ 2

2023-05-26
2023-05-12
2023-05-10
2023-05-09
2023-05-03
2023-05-02
2023-04-26
2023-04-25
2023-04-25
2023-04-24