องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


21 มิถุนายน 2565 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565


ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 อบต.ย่านรี ( 21 มิถุนายน 2565)

2022-07-05
2022-07-04
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-21
2022-06-19
2022-06-18
2022-06-18