องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี


วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

2022-08-12
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-01
2022-08-01
2022-07-29