องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 
 
 
  ประชุมสมาชิกสภา อบต.ย่านรี ประจำเดือนมีนาคม 2567
  ฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกซ้อมแผนดับเพลง ซ้อมแผนอพยพหนีไฟในสถานศึกษา
  ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่คณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในระดับตำบล
  ไฟไหม้ป่าหญ้า ป่ายูคาลิปตัส หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี
  วันที่ 13 มีนาคม 2567 ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 8
  วันที่ 12 มีนาคม 2567 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) หมู่ที่ 2
 
19 เม.ย. 2567 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอกบินทร์บุรีคัพ"ประจำปี 2567
9 เม.ย. 2567 แนวทางการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
5 เม.ย. 2567 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ไตรมาสที่ 2/2567
1 เม.ย. 2567 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มายื่นยืนยันสิทธิประจำเดือน มีนาคม 2567
1 เม.ย. 2567 ขอเรียนเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้
13 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2567
10 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมเชื้อสีด้วง(ต่อจากของเดิม)
31 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลอกวัชพืชคลองวังมน หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี
17 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคลองแสง - บ้านโปร่งค่าง หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี โดยเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายสัมฤทธิ์ ถึงทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 ตำบลย่านรี โดยเฉพาะเจาะจง
3 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) กองช่า โดยเฉพาะเจาะจง
 
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
สปอตรณรงค์ออกเสียงลงประชามติ ร่าง รธน. 7 สค .2559
วิธีการขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด