องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 
  12 สิงหาคม 2565 พิธีราชสดุดีและถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
  วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
  12 สิงหาคม 2565 ร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามง
 
10 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่ขึ้นทะเบียนขอรับการจัดสรรที่ดินทำกิน และกำหนด วัน เวลา สถานที่ การจับฉลากขอรับการจัดสรรที่ดินทำกิน
9 ส.ค. 2565 เชิญชวนประชาชนร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน สู่ 90 ล้านต้น
21 ก.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2565
7 ก.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศยื่นคำร้องขอที่ดินทำกินเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดินจากการปฏิรูปเกษตรกรรม
6 ก.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อเพิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
14 มิ.ย. 2565 ประกาศจำหน่ายพัสดุ ยางรถบรรทุกน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เม.ย. 2565 ประกาศจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 19 รายการ
18 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
9 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ โต๊ะผู้บริหาร
7 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้น
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"