องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 
  วันที่ 21 มีนาคม 2566 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะและ เสียงตามสาย
  พิธียกเสาเอก เสาโท โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
  วันที่ 14 มีนาคม 2566 พิธีสวดถอดสวดถอนและเจริญพระพุทธมนต์ โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
 
10 มี.ค. 2566 ราคาประเมินทุนทรัพย์แนบท้ายประกาศ ภดส.1 ประจำปี 2566
10 มี.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูสร้าง ภ.ด.ส.1 (ชุดที่ 6) ประจำปี 2566
10 มี.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูสร้าง ภ.ด.ส.1 (ชุดที่ 7) ประจำปี 2566
9 มี.ค. 2566 ประกาศอบต.ย่านรี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ย่านรี
8 มี.ค. 2566 คู่มือการชำระภาษีป้ายผ่านระบบ Application ธนาคาร
20 ก.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิ.ย. 2565 ประกาศจำหน่ายพัสดุ ยางรถบรรทุกน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เม.ย. 2565 ประกาศจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 19 รายการ
18 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
9 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ โต๊ะผู้บริหาร
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"