องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง ที่ 011/2565 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 18 ม.ค. 2565 ]72
2 คำสั่ง ที่ 012/2565 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 18 ม.ค. 2565 ]63
3 คำสั่งที่ 013/2565 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 18 ม.ค. 2565 ]66
4 คำสั่งที่ 014/2565 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 18 ม.ค. 2565 ]73
5 คำสั่ง ที่ 015/2565 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน [ 18 ม.ค. 2565 ]67
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]35