องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]10
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]42
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]77
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]76
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]80
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]76
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]75
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 13 ม.ค. 2565 ]242
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 23 ก.ย. 2564 ]10
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ส. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]86
 
หน้า 1|2