องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]29
2 แผนปฎิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองช่าง [ 21 เม.ย. 2566 ]122
3 แผนปฎิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 21 เม.ย. 2566 ]125
4 แผนปฎิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองคลัง [ 21 เม.ย. 2566 ]122
5 แผนปฎิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด [ 21 เม.ย. 2566 ]121
6 แผนปฏิบติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของกองช่าง [ 14 ธ.ค. 2564 ]257
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างคสล.บ้านเขาด้วน-บ้านคลองนางลิง หมู่ที่ 9 [ 7 ธ.ค. 2564 ]247
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการคสล.บ้านอ่างหิน-บ้านโนนหัวบึง หมู่ที่ 4,2 [ 1 ธ.ค. 2564 ]234
9 แผนปฏิบติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 8 ต.ค. 2564 ]266
10 แผนปฏิบติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 ของกองช่าง [ 1 ต.ค. 2564 ]264
 
หน้า 1|2