องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของกองช่าง [ 14 ธ.ค. 2564 ]125
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างคสล.บ้านเขาด้วน-บ้านคลองนางลิง หมู่ที่ 9 [ 7 ธ.ค. 2564 ]114
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการคสล.บ้านอ่างหิน-บ้านโนนหัวบึง หมู่ที่ 4,2 [ 1 ธ.ค. 2564 ]109
4 แผนปฏิบติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 8 ต.ค. 2564 ]126
5 แผนปฏิบติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 ของกองช่าง [ 1 ต.ค. 2564 ]134
6 แผนปฏิบติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 ของสำนักปลัด [ 27 ก.ย. 2564 ]126
7 แผนปฏิบติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 ของกองคลัง [ 23 ก.ย. 2564 ]132