องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
บริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 5 เม.ย. 2567 ]15
2 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 [ 13 มี.ค. 2567 ]28
3 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 [ 13 มี.ค. 2567 ]27
4 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 [ 13 มี.ค. 2567 ]24
5 คู่มือการขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 13 มี.ค. 2567 ]24
6 คู่มือการให้บริการประชาชน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 12 มี.ค. 2567 ]25
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 12 มี.ค. 2567 ]24
8 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) ของกองช่าง [ 11 เม.ย. 2566 ]121
9 E-Service ช่องทางการให้บริการประชาชน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 29 มี.ค. 2566 ]139
10 คู่มือการให้บริการประชาชน การรับสมัครเด็กเล็กและเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 28 มี.ค. 2566 ]124
 
หน้า 1|2