องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]31
2 พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ [ 21 เม.ย. 2566 ]108
3 รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]110
4 รายงานผลความก้าวหน้าตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) [ 21 เม.ย. 2566 ]119
5 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ปี 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]111
6 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]114
7 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ปี 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]111
8 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]110
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]110
10 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]124
 
หน้า 1|2