องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
สมาชิกสภา อบต.

 
นายชานน ภูมิศิลา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
 
นายประยูร มั่นคง  นายไพบูลย์ ลาทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
 
นายสังวร ผาโท นายทองม้วน แก้วเคน นายสมพงษ์ มากผล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

   
นายไพบูลย์ ลาทอง นายษุภปาณ สธนเจริญ นายจรัญ เต็งเก
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
     
นายสรศักดิ์ ย้อยดา นางอุบล ศรีคำภา นายสมหมาย เมฆษา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
     
  นายสวัสดิ์ มีสังฆะ  
 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12