องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
ประกาศสภา อบต.ย่านรี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]38
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]102
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]92
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]12
5 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 5 ก.ค. 2566 ]106
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรียก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 6 มิ.ย. 2566 ]12
7 ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 10 เม.ย. 2566 ]124
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 13 ก.พ. 2566 ]119
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 [ 13 ก.พ. 2566 ]13
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 23 ม.ค. 2566 ]111
 
หน้า 1|2