องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
ประวัติและความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

      ในสมัยก่อนได้มีนางกินรีขึ้นเรือไปตามแม่น้ำพระปรง พอไปถึงหมู่บ้านย่านรี เกิดเรือล่ม นางกินรีได้เสียชีวิตในน้ำตรงบ้านนั้น จึงได้ ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า บ้านย่านรี ต่อมามีการตั้งหมู่บ้านตำบล จึงได้ตั้งชื่อว่า ย่านรี เพื่อเป็นอนุสรณ์ แก่นาง กินรี