องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา อบต.ย่านรี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สำเนารายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]11
2 สำเนารายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]96
3 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]134
4 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]169
5 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]168
6 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]208
7 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]253
8 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]279
9 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]254
10 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]203
 
หน้า 1|2