องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2567 ]24
2 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 [ 13 มี.ค. 2567 ]25
3 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 [ 13 มี.ค. 2567 ]27
4 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 [ 13 มี.ค. 2567 ]22
5 คู่มือการขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 13 มี.ค. 2567 ]25
6 คู่มือปฎิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 12 มี.ค. 2567 ]22
7 คู่มือการปฎิบัติงานการรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 9 ต.ค. 2566 ]20
8 คู่มือการปฎิบัติงานการรับยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 9 ต.ค. 2566 ]18
9 คู่มือการปฎิบัติงานการรับลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 9 ต.ค. 2566 ]19
10 คู่มือการลงทะเบียนขอรับสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับประชาชน [ 9 ต.ค. 2566 ]20
 
หน้า 1|2|3