องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 22 เม.ย. 2565 ]15
2 คู่มือการใช้ทรัพสินของทางราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 1 เม.ย. 2565 ]100
3 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 เม.ย. 2565 ]105
4 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 1 เม.ย. 2565 ]108
5 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 1 เม.ย. 2565 ]107
6 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 1 เม.ย. 2565 ]104
7 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 18 ม.ค. 2565 ]170
8 คู่มืองานธุรการและสารบรรณ [ 18 ม.ค. 2565 ]162
9 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 18 ม.ค. 2565 ]162
10 คู่มือการแก้ไขยกเลิกคำสั่ง [ 18 ม.ค. 2565 ]160
 
หน้า 1|2