องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฎิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 28 มี.ค. 2566 ]43
2 คู่มือปฏิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 22 เม.ย. 2565 ]52
3 คู่มือการใช้ทรัพสินของทางราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 1 เม.ย. 2565 ]138
4 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 เม.ย. 2565 ]150
5 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 1 เม.ย. 2565 ]143
6 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 1 เม.ย. 2565 ]150
7 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 1 เม.ย. 2565 ]135
8 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 18 ม.ค. 2565 ]212
9 คู่มืองานธุรการและสารบรรณ [ 18 ม.ค. 2565 ]211
10 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 18 ม.ค. 2565 ]200
 
หน้า 1|2