องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ย่านรี
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1/2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]49
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 1/2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]53
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส 1 [ 8 ม.ค. 2567 ]51
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ12เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566) [ 9 ต.ค. 2566 ]51
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]46
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]51
7 ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 -30 กันยายน 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]27
8 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริิหารส่วนตำบลย่านรี [ 21 เม.ย. 2566 ]138
9 แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]146
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]53
 
หน้า 1|2|3