องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


6 พ.ค.65 การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 2565


วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ????‍????????????

2022-05-12
2022-05-10
2022-05-06
2022-04-11
2022-04-08
2022-04-05
2022-04-03
2022-04-01
2022-03-31
2022-03-30