องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) หมู่ที่ 1 และหมูที่ 9


วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายทองหลาง พิลาโท นายก อบต.ย่านรี ได้มอบหมายให้ช่างไฟฟ้า กองช่าง ทำการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) หมู่ที่ 1 และหมูที่ 9

2022-08-12
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-02
2022-08-02
2022-08-01
2022-08-01
2022-07-29