องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี


วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 

นางจิตรา มีชัย หัวหน้าสำนักปลัด ประธรรมกรรมการ 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงขวาง - บ้านซำใหญ่ หมู่ที่ 11

ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-09
2024-07-08
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-21
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-06