องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีและประชาคมตำบลย่านรี ครั้งที่ 1 2567


วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567

นายทองหลาง พิลาโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประธานกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีและประชาคมตำบลย่านรี ครั้งที่ 1/2567

2024-07-09
2024-07-08
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-21
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-06