องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี


วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

นางจิตรา มีชัย หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจกาของเดิมสายบ้านเขาด้วน - บ้านคลองนางลิง

หมู่ที่ 9 บ้านเขาด้วน ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2024-07-09
2024-07-08
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-21
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-06