องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


ประชุมสมาชิกสภา อบต.ย่านรี ประจำเดือนมีนาคม 2567


วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น.

นายชานน ภูมิศิลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

ประชุมสมาชิกสภา อบต.ย่านรี ประจำเดือนมีนาคม 2567

ณ ห้องประชมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

2024-05-15
2024-05-14
2024-05-08
2024-04-30
2024-04-28
2024-04-24
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-22
2024-03-20