องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่คณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในระดับตำบล


วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.

ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่คณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชน

คุ้มครองเด็กในระดับตำบลร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี

2024-05-15
2024-05-14
2024-05-08
2024-04-30
2024-04-28
2024-04-24
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-22
2024-03-20