องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


สำรวจภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ 2567


วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

นายทองหลาง พิลาโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

มอบหมายเจ้าหน้าที่กองคลังลงพื้นที่สำรวยภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบย่านรี หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี

 

2023-12-06
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-14
2023-11-13
2023-11-10
2023-11-09
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-06