องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


ประชุมเจ้าหน้าที่ เรื่อง การเตรียมการและแนวทางการจัดตั้งศูนย์พักคอย ( Community Isolation)


นายปกรณ์ สมบัติมาก นายก อบต.ย่านรี ประชุมเจ้าหน้าที่ เรื่อง การเตรียมการและแนวทางการจัดตั้งศูนย์พักคอย ( Community Isolation) ณ ห้องประชุมอบต.ย่านรี

2022-01-20
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-08
2021-11-28
2021-11-27
2021-11-24
2021-11-23
2021-11-17
2021-07-30