องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


การตรวจการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยวังสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลย่านรี


เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ร่วมกับ หมู่บ้าน โดยมีนายสุระศักดิ์ มงคลใหม่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ร่วมกันตรวจ การดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยวังสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลย่านรี ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

2022-01-20
2022-01-05
2022-01-05
2021-12-08
2021-11-28
2021-11-27
2021-11-24
2021-11-23
2021-11-17
2021-07-30