องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


ฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกซ้อมแผนดับเพลง ซ้อมแผนอพยพหนีไฟในสถานศึกษา


วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

ฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกซ้อมแผนดับเพลง ซ้อมแผนอพยพหนีไฟในสถานศึกษา

ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ตำบลย่านรี

2024-05-15
2024-05-14
2024-05-08
2024-04-30
2024-04-28
2024-04-24
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-22
2024-03-20