องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


วันที่ 13 มีนาคม 2567 ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 8


วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายจรูญโรจน์ บุตรตา ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ย่านรี ได้มอบหมายให้ช่างไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างทั่วถึง

ภายใต้การอำนวยการของท่านทองหลาง พิลาโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

2024-05-15
2024-05-14
2024-05-08
2024-04-30
2024-04-28
2024-04-24
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-22
2024-03-20