องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบๆ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี


วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566

นายทองหลาง  พิลาโท  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

มอบหมายนายเดชา นาสะกาล คนงานตกแต่งสวน ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บกวาดเศษวัชพืช บริเวณรอบ ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่และสวยงาม

2023-11-29
2023-11-14
2023-11-13
2023-11-10
2023-11-09
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-06
2023-11-06
2023-11-06