องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566


วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชานน ภูมิศิลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

2024-06-21
2024-06-14
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-06
2024-06-05
2024-06-04
2024-03-28
2024-03-27