องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566


วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชานน ภูมิศิลา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

2023-09-25
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-12
2023-08-28
2023-08-24
2023-08-18