องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2566


วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

2023-09-25
2023-09-25
2023-09-25
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-12
2023-08-28
2023-08-24
2023-08-18