องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


วันที่ 8 มีนาคม 2566 ประชุมชี้แจงกรอบงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 7 (สระบุรี) ประชุมชี้แจงกรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

2023-03-21
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-08
2023-03-07
2023-02-17
2023-02-15
2023-02-14
2023-02-13
2023-02-02