องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


วันที่ 2-กพ-66 มอบบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี


วันที่ 2-กพ-66  วันพฤหัสบดี นายทองหลาง พิลาโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย

2024-05-15
2024-05-14
2024-05-08
2024-04-30
2024-04-28
2024-04-24
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-22
2024-03-20