องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มายื่นยืนยันสิทธิประจำเดือน เมษายน 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มายื่นยืนยันสิทธิประจำเดือน เมษายน 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว :