องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 


ข้อมูลสถิติการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : ข้อมูลสถิติการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :