องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 


ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงทะเบียนรอบ 16 - 31 สิงหาคม 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงทะเบียนรอบ 16 - 31 สิงหาคม 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว :