องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 


ประกาศปิดศูนย์พักคอย (CI) และสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย ( LQ)

    รายละเอียดข่าว

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ได้ดำเนินการปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) และสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Local Quarantine : LQ) จึงขอยุติการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ดังกล่าว (การเข้าเวร) ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ขอประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฎตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ : ประกาศปิดศูนย์พักคอย (CI) และสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย ( LQ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :