องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กและเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กและเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :