องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุภายในตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

เรื่อง การดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุภายในตำบลย่านรี                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

                          องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงงดดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ภายในตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลย่านรี ดำเนินกิจกรรมแบบ New Normal โดยงดกิจกรรมสาดน้ำ ประแป้งหรือกิจกรรมการรวมกลุ่ม    เอกสารประกอบ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุภายในตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :