อบต.ย่านรี อบต.ย่านรี อบต.ย่านรี อบต.ย่านรี อบต.ย่านรี
อบต.ย่านรี อบต.ย่านรี อบต.ย่านรี อบต.ย่านรี อบต.ย่านรี
อบต.ย่านรี อบต.ย่านรี อบต.ย่านรี อบต.ย่านรี อบต.ย่านรี
ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่และพลังของแผ่นดิน ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่และพลังของแผ่นดิน ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่และพลังของแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี