องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564


 
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) หมู่ที่ 5
  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี
  ตรวจรับงานโครงการขยายถนนลูกรัง สายคุ้มบ้านโคกโปร่ง - คุ้มบ้านบุนอก หมู่ที่ 5 ตำบลย่านรี
  ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคันคลองเจ้าแรง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี
  วันที่ 3 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร ปลัด และเจ้าหน้าที่ อบต.ย่านรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
  ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายสำฤทธิ์ ถึงทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 ตำบลย่านรี
 
26 พ.ค. 2566 ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองปรือ,บ้านซ่ง และโรงเรียนบ้านซ่ง
26 พ.ค. 2566 ประชุมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ระหว่างวันที่ 11 - 16 พฤษภาคม 2566
26 พ.ค. 2566 พ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
16 พ.ค. 2566 เตือนภัยเพจ Facebook และแอฟพลิเคชั่น LINE ปลอมชื่อ "ศูนย์ดำรงธรรม"
15 พ.ค. 2566 ขอความร่วมมือในการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566
10 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมเชื้อสีด้วง(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี โดยเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลอกวัชพืชคลองวังมน หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี โดยเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคลองแสง - บ้านโปร่งค่าง หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี โดยเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายสัมฤทธิ์ ถึงทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 ตำบลย่านรี โดยเฉพาะเจาะจง
3 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) กองช่า โดยเฉพาะเจาะจง
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"