องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๐

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประกาศปิดสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร  ส่วนตำบลย่านรี ทั้ง ๖ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ วันทำการ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง    เอกสารประกอบ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๐
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :