องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้ารับการกักตัวสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Local Quarantine : LQ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

    รายละเอียดข่าว

หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้ารับการกักตัวสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Local Quarantine : LQ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี รายละเอียดข้างต้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๑๐๗๔๓ หรือ ๐๙๐-๘๗๕๘๗๙๙

    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้ารับการกักตัวสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Local Quarantine : LQ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :