องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 


รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รายงาน ดังนี้

1. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564

http://www.dla.go.th/.../ebook/column/2022/11/2349_6262.pdf

2. รายงานสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/.../ebook/column/2022/11/2350_6264.pdf

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ : รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :