องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 


แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ........

    รายละเอียดข่าว

แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ........ ตอบแบบสอบถามได้ที่

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfgxn3RNKGhDN76JiTxCa5-9cb9vYcGfZm9jzzTDL6ZFu-6A/viewform

http://yanree.go.th/fileupload/482754.pdf

 

     เอกสารประกอบ : แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ........
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :