องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 


การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ...) พ.ศ....

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ...) พ.ศ....
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :