องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 


ประกาศปิดเรียนชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง

    รายละเอียดข่าว

บเนื่องจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี พบเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และให้ครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ทำความสะอาดห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียน ฯลฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและนำสิ่งของต่างๆ ออกผึ่งแดด เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรค องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี จึงประกาศปิดเรียนชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน ถึงวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 5 วันทำการ และเปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ : ประกาศปิดเรียนชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :